เราคือใคร “PaPaaToday”

PaPaaToday จุดเริ่มต้นของเรามาจากความชอบในการเขียน Content และออกแบบรูปภาพในสายงานของ Graphic Design ซึ่งช่วงเวลาในระยะหนึ่งของชีวิตวัย 20 กลางๆ เราได้รับงานฟรีแลนซ์ทางด้านนี้ และเมื่อมาถึงช่วงวัย 30 ต้นๆ ความสนใจ ความหลงใหลในงานสายนี้ยังคงอยู่ รวมถึงพาร์ทเนอร์ของเรา ที่มีความสนใจและชอบในการทำ Content เกี่ยวกับเทคโนโลยี ไอที มือถือ เราทั้งสองคนจึงตั้งใจสร้าง Website นี้ขึ้นมา เพื่อนำเสนอ แนะนำ แบ่งปัน บทความ ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ อาชีพ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านค่ะ และขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะคะ 🙂 🙂

Scroll to Top